İçindekiler

icindekiler

Teknik Yazılar Makale Kategorileri ve Açıklamaları

     Teknikyaz ’da yazılan yazıların kategorileri alttaki gibi şekillenmektedir. Konu aramalarınızı alttaki açıklamalara göre yapabilirsiniz. Ayrıca tüm makaleleri kategori başlıkları adı altında bulabilirsiniz. Bilgilendirme: Teknik genel bilgiler içerir. Bu başlık altında daha genel ve günlük hayatımızda uygulayabileceğimiz konular barındırılmaktadır. 
Firma Sistemleri: Firmalardaki uygulanan sistemler hakkındaki bilgileri içerir. Firmaların bünyesindeki iş akışını şekillendirdiği kalite sistemleri ve bu sistemlerin uygulamaya dönük çalışmaları yer almaktadır.
Hırdavat: Teknik olarak sanayide ve günlük olarak kullandığımız her türlü alet, taşınabilir makina, sarf malzemelerine verilen isimdir. Hırdavat olarak adlandırılan her türlü malzemenin teknik olarak ne olduğu ve işe yaradığı hakkındaki teorik bilgiler mevcuttur.
Hidrolik ve Pnömatik: Hidrolik sistemler, pnömatik sistemler ve bu sistemlerde kullanılan her türlü ekipmanın açıklaması bulunur. Ayrıca kullanım yerleri ve işlevleri hakkında da teknik bilgi içerir. 
Hizmet ve İşçilik: Hizmet sektörü ve işçilik ile ilgili alanlarda yazılar içerir. Ayrıca sanayide hizmet sektörüne aracılık eden kollarla ve bölümlerle ilgili yazılarda mevcuttur. 
Malzeme ve Ekipman: Üretimde kullanılan teknik malzemeler ve ekipmanlarla ilgili teknik bilgi kategorisidir. Ayrıca malzemelerin üretimde geçtiği aşamalar da bu kategori bünyesindedir. 
Ölçü aletleri: Tüm sektörlerde kullanılan ölçü aletlerinin tanımlarını, kısımlarını ve kullanım şeklini belirten yazılarla ilgili kategoridir.
Satınalma: Satınalma ve bileşenleri ile ilgili merak ettiğiniz konularda makaleler içerir.

Ev İşleri ve Hobiler: Evde yapılabilecek işleri ve hobilerin yapılış şeklini içeren kategoridir.
Teknoloji: Teknolojik gelişmeler üzerine bilgilerin bulunduğu, cihazlar ve teknoloji uygulamalarının anlatıldığı kategoridir.