Denizcilik Kısaltmalar ve Açıklamaları

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z


A

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AA-Apperent Altitude = Görünür yükseklik

AA - Always Afload = Gemiyi karaya oturacağı bir liman veya rıhtıma sevk edilmeyeceğine dair yükümlülük

AAA - Association of average = Deniz anlaşmalarında ve anlaşmazlıklarında devreye giren, arabulucu kuruluş

AAAA - Always Accessible Always Afload = Limanın, geminin girişi, çıkışı ve rotasyonuna uygun olması ve yükleme, boşaltma veya manevra sırasında geminin altının tabana sürtmeyecek yeterli derinliğin olması şartları

AARA - Amsterdam-Antwerpen-Rotterdam Area = Amsterdam-Antwerp-Roterdam Bölgesi

ADCOM – Addres Commission = Navlun miktarı üzerinden kiralayana tanınan belli bir yüzde (komisyon)

ABCC - Association Of Biritish Chambers Of Commerce = İngiliz Ticaret Odası

ABS - American Bureau Of Shipping = Amerikan Denizcilik Bürosu

ACAS - Advisory Calculation & Arbitration Service = Hukuki durumlarda görüş alma servisi

ACIB - Associate Of the Corparatıon Of Insurance Brokers = Sigorta Komisyoncuları Derneği

ACII - Associate Of the Chartered Insurance Instıtute = Navlun Sigortaları Birliği Enstitüsü

ACILA - Associate Of the Chartered Institute Of Loss Adjuster = Kiracılar Birliği Hasar Ayarlayıcılar Derneği

A/D - Alternative Days (After Date) = Yedek Gün (Kararlaştırılan günden sonraki gün)

ADF - Additional Duty On Flour = Gümrüğün yükden aldığı ek gümrük vergisi

ADL - Authomatic Data Logging = Gemi rotasını otomatik kaydeden cihazın kaydettiği veri

AES - Association Of Engineering Schools(Marine) = Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Okul Birliği

A/F - Also for refering to port or ports to be touched by the ship = Navlun mukavelesinde birden fazla liman veya limanlar

AFFREIGHTMENT – The hiring of a ship in whole or part = Kısmen veya tamamen geminin kiralanması

AFRAS - Association For Rescue At Sea = Denizde Can Kurtarma Derneği

AFSPS - Arrival First Sea Pilot Station = Açık denizdeki ilk pilot istasyonuna varış

AFT – At or towards the stern or rear of a ship = Yük geminin kıç ya da arka tarafına gelecek

AGW – All Goingto Well = Herşey yolunda

AHF - American Hull Form = Amerikan Tekne Sigorta Formu

AHL – Australian Hold Ladders = Avusturalyaya sabit sefer düzenleyen gemilerden istenen belge ve teknik donanım

AICS - Associate Of the Instiyute Of Chartered Ship Brokers = Gemi Kiralama Komisyoncuları Birliği

AIN - Australian Institute Of Navigation = Avustralya Navigasyon Cemiyet Birliği

AISM - Association Of International Signalition Maritime = Uluslararası Denizcilik İşaretleşme Birliği

a/m - Above Mentioned = Yukarıda konu edilen

ANTHAM - Antwerp-Hamburg Range = Antwerp – Hamburg sınırları dahilinde

AP - Amerıcan Petroleum Institute = Amerikan Petrolcüler Enstitüsü

APS - Arrival Pilot Station = Pilot İstasyonuna Varış

A/R - All Risk = Bütün Riskler

ARAG - Amsterdam-Rotterdam-Antwerp-Gent Range = Amsterdam-roterdam-Antwerp- Gent Sınırları

ARPS - Authomatic Radar Plotting System = Otomatik Radar Pilotlama Sistemi

Arr - Arrival = Varış

A/S - After Side = Görüldükden sonra

ASA - Always Safely Afloat = Her zaman emniyetli yüzer halde

A/side (A/S) - Along Side = Bordadan yanaşmış

ASPW - Any Safe Port In World = Dünyada herhangi bir emniyetli liman

AST - Avarage Spring Tide = Ortalama Dalga Boyu

ATC - Actual Time Of Arrival = Gerçek varış zamanı

ATDNSHINC – Any Time Day / Night Sundays and Holiday Ulncluded = İşlemlerin her zaman gündüz yapılacağı /gece ve hafta sonları yapılacayacağı

ATT - Admiralty Tide Tables = Amiral dalga boyu tablosu

ATUTC – Actual Times Used to Count = Saymak için harcanan gerçek zaman

AWB - Air Way Bill = Hava konşimentosu

A/V - According to Value = Malın değeri üzerinden


B

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BAF – Bunker Adjustment Factor. A Fuel Surcharge expressed as a percentage added or subtracted from the freight amount, reflecting the movement in the market place price for bunkers = Yakıt miktarının navluna etkisi

BALLAST – Heavy weight, often sea water, necessary fort he stability and safety of a ship which is not carrying Cargo = Sık sık açık denizlerde yük taşıyan bir geminin gerekli donanımı, istikrar ve güvenliği

BAREBOAT CHTR – Bareboat Charter/ Owners lease a specific ship and control its technical management and commercial operation only = belirli bir geminin kiralayan ile sahibi arasında, sadece kira ve teknik yönetim ve ticari işleyişinin kontrolü

BBB - Before Breaking Bulk = Dökme yükün tahliyesine başlamadan önce

BC – Bulk Carrier = Dökme yük gemisi

BDI - Both dates inclusive = Her iki tarih dahil

B/E - Bill Of Entry = Gümrük giriş beyannamesi

BENDS – Both Ends ( Load and Discharge Ports) = Her iki taraftan (yükleme ve boşaltma noktaları)

BI – Both Inclusive = Her ikisi dahil

B/G - Bonded Goods =Gümrük bandrollü transit mal

BIA - British Insurance Association = İngiliz Sigortacılar Birliği

BL1 – Bale = Balya

BL2 – Bill of Lading = Konşimento

BIMCO - Baltic And International Maritime Conference = Baltık Ve Uluslararası Denizcilik Konferansı

B/L - Bills of lading = Konşimento (yükleme belgesi)

B/N - Banknote = Banknot

BNA - British Nort Atlantic = İngiltere Kuzey Atlantik

BOC – Bulk Oil Carrier = Petrol Tankerleri ( veya sıvı malzeme)

BOFFER – Best Offer = En iyi teklif

BOT - Board Of Trade = Deniz Ticaret Odası

BRG - Bearing = Kerteriz

BSS - Basis self sailing = Yalnız başına seyir yapma

BSS – 1/1 Basis 1 Port to 1 Port = Sadece bir limandan bir limana

B/st - Bills of sight = Kontrol Belgesi

BT - Berth Term = Rıhtım Şartnamesi (Yükleme Boşaltma kuralları)

BUNDLİNG – This is the assembly of pieces of Cargo, secured into one manageable unit. This is relevant to items such as Structural Steel, Handrail, Stairways etc. Whilst this is a very flexible description , a rule of trumb is to present Cargo at a size easily handled by a large (20 tonne) fork lift truck = Belli bir tonaj geçmeyen büyük montaj parçaları

Bunkers – Name given for vessels Fuel and Diesel Oil supplies = Sıvı yakıt taşıyan gemiler

BWAD – Brackish Water Arrival Draft = Belli bir denize varış taslağı


C
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


C/B – Crew Boat = Tekne mürettebatı

CBFT – (or CFT) Cubic Feet = bir kübün hacmi (uzunluk genişŸlik ve boyu bir adım (30,48 cm) olan)

CACM - Central American Common Market = Orta Amerika Ülkeleri Ortak Pazarı

Cand/orJ - China and/ or Japan - Çin veya Japonya

Cash B/L - Cash against Bill of Lading = Konşimentonun teslimi karşılığı ödeme

C/ D - Commercial Dock = Ticari rıhtım

CF - Coast and Freight(CFR or C&F) = Mal bedeli ve navlun

c/f - Carried Forward = Toplu Nakil

cf - Carried Forwed Cost and Freight = Hesabın devamı malın bedeli artı navlun

cfi - Cost freight and insurance = Malın bedeli artı navlun artı sigorta

cif - Cost, insurance and freight = Malın bedeli, Sigorta, Navlun

cfie - Cost, Insurance, Freight ve Exchange = Malın Bedeli, Sigorta, Navlun ve Kur

CHOPT – Charterers Option = Kiralama seçeneği

CIP - Carriage and insurance paid to = Taşıma ve Sigorta bedeli ödenmiş

CHTRS – Charterers = Kiralama

Cif-c - Cost, Insurance, Freight, Commission = Malın bedeli, sigorta, navlun ve komisyon

CLA - Cargo Loading Adaptability = Yük almaya uyabilme olanağı

C/O - Certificate Of Origin = Menşe Şehadetnamesi

C.ofS - Chamber Of Shipping = Deniz Ticaret Odası

COGSA - Carriage of Goods by Sea Act = Denizde Yük Taşıma Kanunu

COACP – Contract of Affreightment Charter Party = Partinin navlun ve kira sözleşmesi

COGSA – Carriage of Goods by Sea Act = Deniz kanunlarına göre mal taşıma

COP - Custom Of the Port = Liman Adetler, Liman Kuralları

C/P - Charter Party (CP) = Navlun Sözleşmesi

Contract of Affreightment – Owners agree to accept a cost per revenue tonne for Cargo carried on a specific number of voyages = Navlun sözleşmesi


D
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


D/a- Documents against acceptance = Kabul edildiğini belirleyen belge

DAF - Delivery at Frontier = Ülke sınırda teslim

DAMFORDET – Damages for Detenetion. Penalty if Cargo is not ready when ship arrives for working( 1st day of Laycan). This is not detenetion which is charged for ships time on delay. İf the Cargo is ready there is no DAMFORDET = Gemiye yüklenecek olan kargo hazır değilse kargo bekleme cezası

DAPS- Day all Purposes (Total days for loading & discharging) =Yükleme boşaltma için tüm günler

DDU – Delivery Duty unpaid = Teslim edilmemiş

DDP – Delivery Duty Paid = Teslim edilmiş

DEM – Demurrage (Quay Rent). Money paid by the shipper for the occupying port space beyon a specified = Liman işgal parası

DES - Delivered Ex Ship = Geminin dışında teslim

DEQ - Delivered Ex Quay = Rıhtımda teslim

DHDATSBE – Despatch Half Demurrage on All Time saved Both Ends = Yüklemede ve boşaltmada tüm zamanlar için dispeç ödenir.

DHDWTSBE – Despatch Half Demurrage on Working Time saved Both Ends = Yüklemede ve boşaltmada çalışılan zamanlar için dispeç ödenir.

DISCH – Discharge = Tahliye

DK – Deck = Güverte

DLOSP – Dropping Last Outwards Sea pilot (Norway) = Kaptan gemiyi bellirli bir noktaya yerleştirmesi

DNRCAOSLONL – Discountless and Non - Returnable Cargo and/ or Ship Lost or Not Lost = İade Cargo – kayıp veya kayıp olmayan

D/O - Delivery Order = Teslim Talimatı

D/P - Documents against Payment = Akreditif Şartı

DRAUGHT – Depth to which a ship in water = Su derinliği

DWAT ( or DWT) – Deadweight = Yüksüz ağırlık


E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EC- East Coast = Doğu Sahili

EIU – Even if used = Eğer kullanılmışsa

ELVENT – Electrik Ventilation = Havalandırma (fan)

EOP-End Of Passage. = Açık deniz seyrinin sonu

EST - European Standart Time = Avrupa Standart Zamanı

ETA - Estimated Time Of Arrival = Tahmini Varış Zamanı

ETB - Estimated Time of Berthing= Tahmini Yanaşma Zamanı

ETC - Estimated Time of Completion = Tahmini bitiş Zamanı

ETD - Estimated Time of Departure = Tahmini Harekat Zamanı

ETR-Estimated Time of Readiness = Tahmini hazır olma zamanı

ETS - Estimated Time of Sailing = Tahmini seyire kalkış zamanı

Exch - Exchange = Kambiyo

Exd - Examined = Kontrolu Yapıldı

EXINT - Excluding Interest = Çıkarlar hariç

Exs - Expenses = Masraflar

EXTD - Extend = Kapsamına almak, uzatmak, genişletmek

EXWNF - Ex Wharf = Rıhtımda teslim

EXWHSE - Ex Ware House = Antrepoda teslim

EXW – Ex Works = Fabrika teslim

F
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


FA - Free Alongside / Free Alongside Ship (FAS) = Gemi bordasında teslim

FAA - Free Of All Average = Bütün avaryalar hariç

FCA – Free to Carrier =Taşıyıcıya ücretsiz

FCL - Full Container Load = Full Konteyner Yükü

Fd - Free Discharge = Boşaltma masrafları gemiye ait değil

FD - Freight and Demurage =Navlun ve surastarya

FDD - Freight-Demurage –Dead Freight = Navlun, tazminat ve ölü navlun söz konusu

FD - Free delivery = Teslimden sonra serbest

FD - Forced Draught(Over Draught) - Normalden fazla yüklü

FIO - Free in /out = Yükleme giderleri yükletene ait

FIFO - First in first out = İlk giren yük ilk olarak tahliye edilecektir.

FILTD - Free in Liner Terms Discharge = Yükleme taşıtana, boşaltma gemiye aittir

FIO - Free in out = Yükleme ve boşaltma yükleyiciye ait

FIOS - Free in out and stowed = Yükleme, boşaltma ve istif giderleri yuk sahibine ait

FIOT - Free in out and trimmed = Yükleme, boşaltma ve haplama giderleri yük sahibine ait

FIOST - Free in out Stowed and Trimmid = Yükleme, boşaltma, istifleme ve haplama giderleri yük sahibine ait

FT - Full Terms = Tüm Komisyon ve indirimler navluna dahildir.

FIT - Free in Trimmed = Haplama yük sahibine ait

FIW – Free In Wagon = Vagona ücretsiz

FIXING – Charterin a Vessel = Gemi Kiralama

FMC - Federal Marıtıme Commission = Ulusal Denizcilik Kurulu

FO - Free Overside = Küpeştede teslim

FOB - Free Onboard = Gemide Teslim

FOBS - Free onboard and Stowed = Gemiye istif edilerek teslim

FOBT - Free onboard and trimmed = Gemiye yükün düzenlemesi yapılarak teslim

FOQ - Free on quay = Rıhtımda Teslim

FOR - Free Of Rail = Demir yolunda teslim

FOS - Free On Ship = Gemiye Teslim

FOT - Free On Truck/Free On Train = Kamyonda Teslim/Trende Teslim

FOW - Free On Wagon / Free On Wharf /Fırst Open Water = Vagonda teslim / rıhtımda teslim / deniz riskinin başlaması, bitmesi

FRT – Freight = Navlun

FWD - Fresh Water Damage = Tatlı su hasarı


G
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


GATT - General Agreement On Tariffs & Trade = Ticari usul ve tarifelerde genel anlaşma

GLESS – Gearless = Kreynsiz gemi

GC - General Cargo = Karışık Yük, Her çeşit yük

GFA - Goods Fair Average = Mal Hafif Hasarlı

GNS - German North Sea = Kuzey Denizi Almanya Bölgesi

GR - 1-Grain = Tahıl, hububat

GRT - Gross Restricted Ton = Sınırlı bürüt ton

GRWT - Gross Weight = Brüt ağırlık

GSO - Good Safe Port = Yeterli Güvenli Liman

GSB - Good Safe Berth = Yeterli Güvenli Rıhtım

GMDSS - Global Maritime Distress Safety System = Uluslararası tehlikeli durum emniyet sistemi

GTEE – Guarantee = Garanti


H
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


HA - Hatch = Ambar girişi

HDLTS - Half Dispatch Lay Time = Yarım Dispeç ve Yüke Giriş Zamanı

HHDW - Handy Heavy Dirty Work (SCRAP) = Çok Kirli Yük Çalışması (Hurda)

HMS - Heavy Metal Scrap = Ağır Metaryel hurdası

HMDG - International Maritime Dangerous Code = Uluslararası Denizcilik Tehlike Kodu

HO - Hold = Ambar

Hw - High Water = Yüksek Su Seviyesi


I
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------IBC - Intermediate Bulk Carrier = Aracı Dökme Yük Gemisi

IMO - International Maritime Organization = Uluslararası Denizcilik Organizasyonu

INMARSAT - Internsatıonal Marine Satellite Organization = Uluslar arası denizcilik Uydu Organizasyonu

I/O - In and / or over = Yükün Ambar içinde veya güvertede taşınması


J
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


JWO - Jettison and Washing Overboard = Denize Yük Atma ve Denizlerin Güverteden Yük Alması

JONES ACT – Merchant Marine Act of 1920 = Deniz Ticaret Kanunu


K
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KEEL – The lowest longitudinal timber of a vessel, on which framework of the whole is built up;Combination of iron plates serving same purpose in iron vessel = Geminin demir iskelesi ve tahtaların kombinasyonu

KNOT – Unit of speed in navigation which is the rate of nautical mile (6,080 feet or 1852 meters) per hour = Gemi Hızı


L
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L/C - Letter Of Credit = Akreditif

LCH - Lounched = Denize indirilmiş


M
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MB - Merchand Broker = Deniz Ticaret Komisyoncusı

MDO - Marine Diessel Oil = Gemi Makinelerinde Kullanılan Dizel Yakıtı

MERSAR - Merchant Ship Search & Rescue Manual = Ticaret Gemileri Arama ve Kurtarma Talimatı

M/H - Main Hastch = Ana ambar ağzı

MIP - Marine Insurance Policy = Deniz Sigorta Poliçesi

MLW - Mean Low Water = Ortalama Alçak Su seviyesi

M/R - Mate’s Receipt = Yükleme Ordinosu

MTC - Marine Traffic Control = Deniz Trafik Kontrolü

MOLCHO - More or Less in Charterer Option = Çoğu/azı Kiracı opsiyonunda

MOLOOP - More or Less in Owner Option = Çoğu /azı Armatör opsiyonunda

M/V - Motor Vessel = Motorla Yürütülen Gemi


N
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NAA - Not Always Afloat = Herzaman Yüzer halde olmayabilir


NAABSA - Not Always Afloat But Safety Aground = Her zaman yüzer durmda olmayabilir fakat emniyetli oturmuş


O
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


O/O - Owner option = Gemi sahibinin opsiyonunda

OR - Owner Risk = Gemi Sashibinin Rizikosunda

ORD - Owner Risk of Damage = Hasar Gemi Sahibinin rizikosunda

OSD - Open Shelter Dec = Açık barınak güverteli

OSP - One Safe Port = Güvenli bir liman


P
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


P – Poop = Kıç, arka

P/A = Particular Avaerage = Hususi Avar

PAC - Pasific Ocean = Pasifik Okyanusu

PC - Part Cargo (PCGO)= Kısmi yük

PC – Perriod of Charter = Kira periyodu

PCC - Pure Car Carrier = Sadece araba taşıyan Gemi

PCL - Parcel = Birden fazla firmanın yükünü parçalı yükleme

PDPR - Per Day Pro-Rata = Gün Başına Eşit Dağılım

PEXA - Practice and Exercise Areas = Calışma ve Talim Sahaları

PHPD - Per Hatch Per Day = Her bir ambar için her bir gün

P/L - Particually Loss = Kısmı zarar, kayıp

POB - Pilot On Board = Pilot Gemide

POC - Port Of Call = Gidilen Liman

POR - Port Of Registr = Sığınma Limanı

PPT – Prompt = Derhal Hazır yük

P/S - Port Side = İskele Taraf

PT - Private Terms = Özel Şartlar

PW - Packet Weight = Paket Ağırlığı


Q
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QOO - Quantity in Owner Option = Miktar armatör opsiyonunda

Qrs – Quarters = Kısım


R
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


RD - Raised After Deck = Yükseltilmiş Arka Güverte

RAF - Royal Air Force = Kıraliyet Hava Kuvvetleri

RNR - Rate Not Reported = Navlun Henüz bitmedi

ROB - Remain Onboard = Halen Gemide bulunan

RP - Radio Pratique = Telsiz İzni

RPM - Revalutıon Per Minute = Dakikadaki Devir Adedi

R/T - Radio Telephone = Radyo Telefon


S
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


S – Starboard = Sancak taraf

SA - Safe Arrival = Emniyetli Varış

SFA - Shipping And Forwarding Agent = Gemi ve Nakliye Acentası

SAFCON - Safety Construction Certificate = Gemi İnşa Emniyet Belgesi

SAR - Search And Rescue = Arama ve Kurtarma

SB - Safe Berth = Emniyetli Yanaşma

Shex - Sunday and Holiday excluded = Pazar ve Tatil günleri hariç

SHEXEIU - Sundays and holidays excepted even used - Pazarlar ve tatil günleri çalışılınca bile sayılmaz

SHEXUU - Sundays and holidays excepted unless used = Pazar ve tatil günleri çalışılmadıkca sayılmaz

SHINC - Sundays and holidays included = Pazar günleri ve tatil günleri sayılır

Shipmt – Shipment = Yükün Sevk Belgesi (ordino)

SID - Single Deck = Gladorasız Gemi (ara güvertesiz)

SO - Seller’s Option = Satıcı Opsiyonunda

S/O - Ship Owner = Gemi Sahibi, Armatör

SOF - Statement Of Fact = Olayların Çizelgesi

SOL - Ship Owner Liability = Gemi Sahibi sorumluluğu

SOS - Save Our Souls = İMDAT

SP - Safe Port = Güvenli Liman

S/Side - Ship Side = Gemi Bordasında

Stbd – Starboard = Sancak taraf

SV - Sailing Vessel = Yelkenli Gemi

SWAD - Salt Water Arrival Drafts = Tuzlu Su Varış Draftları

SWDD - Salt Water Departure Drafts = Tuzlu Su Kalkış Draftları

SWL - Safe Working Load = Güvenli Çalışma Yük Miktarı


T
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T/C - Time Charter = Geminin süreli olarak kiralanması

TCH - Time Charter Hire = Zamanla sınırlı taşıma kiralaması

TEU - Standard Container = Standart konteyner

TIP - Taking İnbound Pilot = Limana Giriş Pilotu Alma

TOP - Taking Out Bound Pılot = Limandan çıkış Pilotu Alma

TR - Ton Registered = Kayıtlı Tonaj


U
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


UO - Underwritting Office = Sigorta Ofisi

USCG - United State Of Coast Guard = Amerikan Sahil Muhafaza


V
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPD - Vessel Pay Dues = Gümrük Vergisini Gemi öder

VSL – Vessel = Gemi

VTIS - Vessel Traffic İmformation Service = Gemi Trafik ve Bilgi Verme Servisi

VTMS - Vessel Traffic Management Service = Gemi Trafiği Yönetim Servisi

VTS - Vessel Traffic Service = Gemi Trafik Servisi

WD - Weather Deck = Açık Güverte

WHSE - Warehouse = Antrepo

WNA - Winter North Atlantic = Kuzey Atlantik yükleme sınırı

WP - Weather Permitting = Hava müsadeli

WWWW - Wibon Wiccon Wifon Wipon = Yanaşmış/yanaşmamış-gümrükleme bitmiş/bitmemiş -Pratika alınmış olmuş/olmamış-Limana yanaşmış/ yanaşmamış

WWDSHING - Weather working days sundays and holidays i̇ncluding = Pazarlar Tatil Günleri dahil Hava müsadeli Çalışma Günleri

WWDFHEX - Weather Working Days Friday Holidays Excepted = Cuma ve Tatil Günleri dahil Havanın Müsaade ettiği Günler


X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XWHSE - EX Warehouse = Antrepoda teslim

XXX - Urgently Signal = Acil Sinyal İşareti

Y
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YD - Yard = Yarda

YAR – York Antwerp Rules = York antrepo kuralları

Z
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZT - Zone Time( ZUTC) = Bölgesel Zaman (GMT)Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Biz bu yazıyla size değer kattığımıza inanıyoruz. Yorum yaparak sizde bize değer katabilirsiniz.