16 Mayıs 2017 Salı

Tersine Mühendislik Nedir?

tersine mühendislik

Mühendislik, ürünlerin, sistemlerin ve yapıların tasarımında, üretiminde, yapımında ve bakımında görev alan meslek dalıdır. İki tür mühendislik vardır: ileri mühendislik ve tersine mühendislik.İleri mühendislik, üst düzey soyut ve mantıksal tasarımlardan bir sistemin fiziksel uygulamasına geçmek için geleneksel süreçtir. Bazı durumlarda, çizimler, malzeme hesapları, termal ve elektriksel hesaplar gibi mühendislik bilgileri kullanılmadan ürünün fiziksel üretimi sağlanabilir.

Mevcut bir bileşeni, çizim, dokümantasyon veya bilgisayar modelinin yardımı olmadan çoğaltma işlemi tersine mühendislik denir. Tersine mühendislik, bir sistemi bir sisteme analiz etme süreci olarak görülebilir:

Tersine mühendislik,tüketici ürünleri, yazılım mühendisliği, otomotiv, kimyasallar, mikroçipler, , elektronik ve mekanik tasarımlar gibi çeşitli alanlarda çok yaygındır. Örneğin, yeni bir makine piyasaya çıktığında, rakip üreticileri bu makineden alıp nasıl inşa edildiğini ve nasıl çalıştığını öğrenmek için parçalayabilir. Bir kimya şirketi, bir patentin rakibin üretim sürecinde aksaması için tersine mühendislik kullanabilir. İnşaat mühendisliğinde köprü ve bina tasarımları geçmişteki başarılı örneklerden kopyalanır, böylelikle felaket olasılığı azalır. Yazılım mühendisliğinde, iyi bir kaynak kodu genellikle diğer iyi kaynak kodunun bir varyasyonudur.

Bazı durumlarda, tasarımcılar fikirlerine kil, alçı, ahşap veya köpük kauçuk kullanarak şekil verirler ancak parçanın imalatını sağlamak için bir CAD modeli gereklidir. Ürünler daha fazla organik hale geldikçe CAD'de tasarım yapmak zor veya imkansız olabilir. CAD modelinin heykel modeline kabul edilebilir bir şekilde yakın olacağına dair bir garanti yoktur. Tersine mühendislik, bu sorunun bir çözümünü sağlar; çünkü fiziksel model, CAD modeli için bilgi kaynağıdır. Buna ayrıca parçadan CAD'a işlemi adı verilir.

Tersine mühendislik için diğer bir neden de ürün geliştirme zamanlarının az olmasıdır. Yoğun rekabet gücüne sahip küresel pazarda, üreticiler sürekli olarak yeni bir ürün ortaya çıkarmak için gereken süreleri kısaltmanın yeni yollarını arıyor. Hızlı ürün geliştirme (RPD), üreticilerin ve tasarımcıların ürün geliştirme sürelerinin azaltılması taleplerini karşılamasına yardımcı olan yeni geliştirilen teknolojileri ve teknikleri ifade eder. Örneğin, enjeksiyon kalıplama şirketleri takım ve kalıp geliştirme sürelerini önemli ölçüde azaltmaktadır. Tersine mühendislik kullanarak, üç boyutlu bir ürün veya model hızla dijital formda taranabilir, yeniden modellenebilir ve hızlı prototipleme veya hızlı üretim için çıktısı alınabilir.

Aşağıdakiler, bir parçanın veya ürünün üretiminde tersine mühendislik kullanımı için nedenlerdir.


 • Bir ürünün orijinal üreticisi artık ürünü üretmiyorsa
 • Orijinal tasarımın yetersiz dokümantasyonu varsa
 • Orijinal üretici artık mevcut değil, ancak müşterinin ürüne ihtiyacı varsa
 • Orijinal tasarım belgeleri kaybolmuş veya hiç mevcut değilse
 • Ürünün uzun süreli kullanımı temelinde ürünün iyi özelliklerini güçlendirmek amacıyla
 • Rakip ürünlerin iyi ve kötü özelliklerini analiz etmek amacıyla
 • Ürün performansını ve özelliklerini iyileştirmek için yeni yollar keşfetmek amacıyla
 • Rakip ürünleri anlamak ve daha iyi ürünler geliştirmek için rekabetçi kıyaslama yöntemleri kazanmak amacıyla
 • Orijinal CAD modeli, değişiklikleri veya mevcut üretim yöntemlerini desteklemek için yeterli değilse
 • Orijinal tedarikçi, yedek parça temin edemiyor veya sunmak istemiyorsa veya yedek parça için fahiş fiyatlar istiyorsa
 • Eski malzemeler veya eski üretim süreçlerini daha güncel, daha ucuz teknolojilerle güncellemek amacıyla
tersine müdendislikTersine mühendislik, bileşenin fiziksel boyutlarını, özelliklerini ve malzeme özelliklerini yakalayarak mevcut bir parçanın çoğaltılmasını sağlar. Tersine mühendislik yapmaya başlamadan önce, tersine mühendislik projelerini haklı kılmak için iyi planlanmış yaşam döngüsü analizi ve maliyet / fayda analizi yapılmalıdır. Tersine mühendislik, yalnızca, tersine mühendislik yapılacak öğelerin yüksek bir yatırım yansıttığı veya büyük miktarlarda çoğaltılması durumunda maliyet etkin olur. Bir parçanın tersine mühendisliği, parça kesinlikle gerekliyse ve bir sistem için kritik öneme sahipse, maliyet etkili olmasa bile denenebilir.

Mekanik parçaların tersine mühendisliği, lazer tarayıcıları veya bilgisayarlı tomografi (CT) kullanarak noktasal bulutta üç boyutlu konum verilerini elde etmeyi içerir. Tersine mühendislik bir ürün ile başlar ve bir ürün tanımı tablosuna erişmek amacıyla ters yönde tasarım süreci boyunca çalışır. Bunu yaparken, belli bir ürünü üretmek için kullanılan tasarım fikirleri hakkında mümkün olduğunca çok bilgi ortaya çıkarılır.
Yazan:Cemal Taner

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Biz bu yazıyla size değer kattığımıza inanıyoruz. Yorum yaparak sizde bize değer katabilirsiniz.