17 Mayıs 2017 Çarşamba

Devletler ve Aileler - 3

Önceki yazımız da toplumdaki çocukların ve gençlerin yozlaştırma stratejisi ile ahlaksız, kültürsüz, köksüz ve cahil toplum yığınlarına dönüştüğünü teorik olarak az da olsa inceledik. Bu inceleme esnasında uygulanan adımları tek tek irdeleyerek, bunun en temelinden devletleri köreltmek ve sistemin kölesi olacak insanların kontrol edildiğini anlatmaya çalıştık. Peki neden baronlar ve hanedanlar için bu insanlar gereklidir. Devletleri kontrol ettikten sonra, devletlerin kadrolarını ve yönetici sınıfını kontrol altına aldıktan sonra toplumun kontrolünü neden isterler? Burada ki amaç nedir? Aslında sorunun cevabı birazda içinde saklıdır. Devlet kadrolarını ele geçiren baronlar, toplumdaki gençlerin ve özellikle okullarda başarılı olmuş olan genç nesillerin kendi planlarını çözmelerini asla ve asla istemezler. O gençlerin baronlara dair stratejileri ve planlarının olmasını, hanedan güçleri asla ve asla istemezler. Kendileri ile savaşacak nesilleri istemedikleri için, o genç nesillerin daha küçük iken sorgulama ve irdeleme kabiliyetlerini yok ederler. Çünkü sorgulayan ve irdeleyen bir insan, küresel baron sistemine karşı mutlak suretle stratejiler ve politikalar geliştirecektir. Geliştirdiği bu politikaların bir veya birkaç devlet tarafından ciddiye alınması durumunda; Ortaya çıkacak direniş ve politik duruşlar baronları rahatsız edecektir. Bu sebepten kadroların yönettiği toplumun da düşünmeyen bireylerden oluşması mutlak suretle baronlar için zarurettir. Kısa bir örnek ile size bunu anlatalım. İngiliz devletini teslim alan savaş Waterloo Savaşı olarak bilinir. Bu savaşın başladığı tarih 1815 olarak tarih kitaplarında geçer. Ardından Amerikan devletinin teslim alındığı savaş olarak bilinen Amerikan İç Savaşı ise 1864 yılında başlamıştır. Bu iki savaşın başlayıp bittiği tarihleri mantık olarak inceler isek; Dünya'nın en büyük çizgi film şirketi olan Walt Disney animasyon şirketinin kurulduğu tarih ise 1923 yılıdır. Araların da çok da büyük zaman dilimleri olmayan bu olayların sizce olması tesadüf müdür?
 ÇİZGİ FİLMLER, EĞLENCE PROGRAMLARI VE TELEVİZYON HİPNOZU
Teslim alınmış veya alınan devletler üzerinde yaşayan genç nesillerin beyinleri, yine aynı para baronları ve hanedanlar tarafından kurulmuş televizyon kanalları veya yayın kuruluşları ile sistematik biçimde boşaltılmaya başlanır. Buna başta politikacılar olmak üzere toplumda ki kanaât önderleri asla ses çıkarmazlar. Çünkü bu duruma ses çıkardıkları anda yok olacaklarını bilirler. Onları kontrol eden para gücü, kesinlikle onların bu konuları gerçek yüzüyle insanlara anlatmalarını istemezler. Toplumun uyanmasını, veya sistemin beynini kodladığı insanların Türk toplumundaki değimi ile Kan Uykusun'dan uyanmasını istememektedirler. Çünkü uyanmış insanBilinçlenmiş ve sistemin onu şekillendirdiğinin farkına varmış insandır. Böyle bir insan veya insanlar topluluğu dünya üzerindeki diğer uyuyan toplumları da hızla örgütleyip, onlara gerçekleri anlatabilir. Gerçekleri ve kurulmuş sömürü düzenine karşı çıkacak insanların sayısının hızla arttığı bir dünyada durumun baronların aleyhine döndüğünü düşünmek hiçte zor olmayacaktır. Gelin şimdi bu konuyu çizgi filmler üzerinden detaylıca irdeleyelim.
EŞCİNSEL YÖNETİCİLERİ OLAN ÇİZGİ FİLM ŞİRKETİ: WALT DİSNEY
Walt Disney yöneticilerinin çoğunun California'da eşcinsel evlilik yaptığını biliyormuydunuz? Tabii ki bilmiyorsunuz, çünkü bu konular ile alakalı basın ve medya kuruluşlarında tek bir haber bile çıkmıyor. Halbuki Walt Disney firmasının yaptığı çizgi filmlere bakarsanız birçok çizgi film karakterinin, eşcinsel olduğunu ve bu eşcinsel kimliğini çizgi filmlerde gizli bir şekilde ortaya koyduğunu göreceksiniz. Size bu konuda basında çıkmayan bir haberi belirtmem gerekiyor. Şubat 2017 tarihinde Walt Disney firmasına ait Walt Disney World isimli eğlence ve oyun parkında bulunan Magic Kingdom isimli oyun parkında bir eşcinsel ingiliz çift birbirlerine olan aşklarını ilan ederek yakın zamanda evleneceklerini söyledi. Bu ahlaksızlığı onlarca genç ve yeni yetişen çocuğun önünde yapan ingiliz çifteWalt Disney firmasının düğün masrafları konusunda destek olacağını ve sponsor olacağını belirten haberlerden sonra konunun basından bir an çekildiği görülmüştür. Çünkü Walt Disney yöneticileri yıllardır, özellikle çocukların sıkça izlediği çizgi filmlerin yapımcılığını üstlendiğinden, insanlar nazarında bu animasyon şirketinin yaptığı çizgi filmlerin prestij kaybedeceğini düşünmeleri, bu kararların altında yatan en önemli sebepler olmuştur. Walt Disney her ne kadar bu konuda belirli başlı haberleri saklamış olsa da, özellikle Avrupa'da ki birçok kilise rahibinin aleyhlerine konuşması hakkında herhangi bir yaptırım kararı alamaması firmayı zor durumda bırakmıştır. Birçok çizgi karakteri analiz edecek olursak bu konuda ne kadar tehlikeli bir animasyon şirketi olduğunu görmemize yardımcı olacağını düşünmekteyim. Özellikle Aslan Kral çizgi filminde ki yetişkin aslanın efemine bir yürüyüşü olduğu; Pocahontas isimli çizgi filmde ki genç kız karakterinin isminin bir ifrit ismi olduğu ve kadınlara karşı ilgi duyan eşcinsel bir dişi ifrit olduğu; Mickey Mouse karakterinin aslında satanist ve eşcinsel bir fare olduğunu ama sonra bencilliğinden dolayı tek başına yaşamaya başladığı gibi birçok sosyolojik ve psikolojik araştırmalara tabi tutulan çizgi karakterlerin, yetişmekte olan genç nesillere davranış psikolojisi olarak nasıl etki edeceğini düşünmemiz, bizi korkunç gerçeklere yönlendirmektedir. 
BİR PSİKOLOJİK YOZLAŞMA SİLAHLARI: LİON KİNG, ALAADDİN VE POCAHONTAS

 
Size iki adet örnek resim ekledim. Bu iki resim de Walt Disney'e Aslan Kral (Lion King) isimli çizgi filmden bir sahne ile, filmin afişlerinden birini size gösteriyorum. Dikkat ettiyseniz bu iki resim de gizli bir şekilde cinsel imgeler yerleştirilmiş. Bu cinsel imgeler genel olarak çocukların ve büyüme çağındaki gençlerin zihinlerine farkında olmadan işleniyor. Yeni yetişmekte olan nesiller bu çizgi filmlerde ki, bu sahneleri zihinlerine kayıt ederek gelecekte seks düşkünü ve şehvet düşkünü yetişkinler haline geliyorlar. Bu çizgi filmlerin yaş aralığının ve seyredilme seviyesinin aileler ve çocuklar olduğunu düşünürsek, uygulanan strateji ve yozlaşma tekniklerinin hangi seviyede olduğunu düşünmemiz ve irdelememiz gerekmektedir. Bunun gibi onlarca çizgi film ve çocuklara yönelik yapımların olduğunu da unutmamamız gerektiğini hatırlatmayı vatandaşlık görevi addediyorum. 
Yan tarafta ise en çok okunulan dergilerden birisi olan Cosmopolitan dergisinin bir sayısın da yer almış görsellerden birisidir. Çocukların çok sık izlediği çizgi filmlerden birisi olan Alaadin, kadın dergilerinde cinsellik objesi olarak kullanılmaktadır. Bu çizgi filmlerin gençleri ve çocukları nasıl yozlaşmaya yol verdiğinin daha açık bir kanıtı olarak sizlere bu resmi göstermek istedim. Peki neden sadece cinsellik üzerinden çocuklarımız ve gençlerimiz programlanıyor? Sadece cinsellik üzerinden programlanan gençlerin düşünmeyeceği ve akıllarını kullanmayacağı anlamına gelmiyor. Amaç daha büyük yönlendirme için alt yapıyı hazırlamaktır. Kısaca anlatmak gerekirse, bu programlama çocukken zihinlerdeki kutsal, ahlak, din, terbiye gibi kelimeleri ve ahlak kurallarını siliyor. Ahlak ve terbiye kuralları silinen gençlerin para, güç, zenginlik için çalışacaklarını ve bireyselliği ön plana çıkaracaklarını unutmamak gerekmektedir. Peki bu nasıl olur? Çocukken ahlak kuralları silinen genç nesiller, nasıl ileri de bireyselliği, zenginliği, gücü, mevkiyi, sosyal statüyü temel prensip yerine koyar da onun için çalışır? Şuan ki toplumumuzun en büyük sorunlarından birisi olan para ve güç hırsı, gençliğimize baronların etkisini arttırdığı 1930'lu yıllardan itibaren nüfus etmiş, ve şuanda milyonlarca aç insanın yaşadığı ve zulüm ile ahlaksızlığın, yozlaşmışlığın iyice etkili olduğu bir dünya haline gelmiştir. Bir sonraki yazımız da diğer çizgi filmleri ve ahlakı silinen genç nesillerin nasıl para ve güç için hayatlarını harcadıklarını yazacağız.
Yazan:Gülçin Erdoğan
Konuyla alakalı diğer yazılar:

1 yorum:

Biz bu yazıyla size değer kattığımıza inanıyoruz. Yorum yaparak sizde bize değer katabilirsiniz.