28 Mart 2016 Pazartesi

6 Sigma Nedir? Nasıl Uygulanır?

6 sigma uygulama
Günümüzde firmalar faaliyetlerini sürdürürken birçok problemle karşılaşır. Bazıları bu problemler karşısında erir giderken, bazıları da bu problemlerden çıkarımda bulunarak güçlenip çıkarlar. Üretim yapan birçok ulusal ve uluslararası firma mevcuttur. Büyük ve karmaşık bir süreci başarıyla yönetenler bugün dünyanın sayılı firmaları arasındadır. Üretim süreci içerisinde bu başarılı firmaların sorunlarla baş etme yöntemlerinde olan 6 Sigma metodunu sizlere aktarmaya çalışacağım. 

Firmaların üretim proseslerinde, iş akışının mükemmel şekilde işlerliğinin yakalanması amacıyla süreçlerin düzenlenmesi, ölçülmesi, iyileştirilmesi, analiz edilmesi ve tekrar kontrolü için istatistik araçların kullanıldığı yönetim stratejisine altı Sigma denir. “” sembolüyle ifade edilir. 
6 sigma

     6 Sigma sistemi, işi güçlendirmek, ilerletmek ve en üst noktaya taşımak için kurulmuş bir sistemdir. Şirketlerde performansı düşüren temel etkenlerden biriside üretimde sürekli değişkenlik ve bu değişkenliğe hızlı şekilde adapte olamamaktır. 6 Sigma yaklaşımındaki hedef üretimdeki bu farklılığı yok etmek ve üretimde standardı yakalamaktır. Bir grafikle gösterilecek olursak 6 sigmayıda çıkan verileri çan eğrisi olarak düşünebiliriz. Bu eğri üzerinde ortalamayı yakalamak asıl hedeftir.

     Altı sigma uygulanan bir süreçte, sürecin hedeflenen noktanın neresinde olduğu sayısal verilerle ortaya konur. Altı sigmada amaç bir milyonda 3,4 hata oranını bulmayı amaçlar. Bu değerler hatanın miktarını anlaşılabilir hale getirilmek üzere büyütülür. Daha çok yüzde olarak çok küçük hataları azaltmak için büyük yarar sağlar.

Örnek olarak üretimdeki hata miktarı için;

Hatanın ppm’ i= (hata miktarı/ toplam üretim)x1.000.000 olarak hesaplanır.

ppm ( Parts per million): Milyonda bir birime verilen isimdir. Tüm harfileri küçük "ppm" şeklinde yazılır.

6σ yaklaşımının ana hedefi olarak üç konu ele alınır.

  • Müşteri memnuniyetini yükseltme
  • Depo çevrim hızını yükseltme
  • Süreçteki hata oranını azaltma

Altı sigma yöntemi büyük ve küçük çaplı tüm şirketlerin uygulayabileceği bir yaklaşımdır. Ayrıca kişiler hayatlarında bu yöntemi uygulayarak da mükemmeliyetçi seviyeyi yakalayabilirler.

6 Sigma, süreçte iki şekilde uygulanabilir.

  • Mevcut işleyen süreçlerde; ölçen, analiz eden, iyileştiren ve kontrol eden şeklinde ilerler.
  • Yeni oluşturulacak süreçlerde; ölçen, analiz eden, tasarlayan ve doğrulayan olarak ilerler.

Uygulama aşamasında alttaki ve benzeri sorulara cevap vermek önemlidir.

  • Sürecin yeterliliğinin ne seviyededir?
  • Hata tipleri nelerdir?
  • Hata sıklığı ve oluşum zamanları nelerdir?
  • Süreklilik nasıl sürdürülebilir?

     Bu sorulardan kasıt problemi kök nedenlerinin en doğru şekilde ortaya çıkarılmasıdır. Eğer hatanın çözümü birden fazla değişkene bağlı ve direk çözüm bulunamıyorsa 6 Sigma uygulanır.

     6 Sigma yükselen bir başarı grafiği, sürekli iyileştirme ile performans artışı, durmayan bir bilgi birikimi sağlayan bir uygulamadır. Bu yöntemin başarı ile uygulanması neticesinde büyük tasarruflar sağlanır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Biz bu yazıyla size değer kattığımıza inanıyoruz. Yorum yaparak sizde bize değer katabilirsiniz.