22 Ocak 2016 Cuma

Firmalar Neden İhracat Yapmalıdır?

neden ihracat
     Günümüz dünyasında oluşan siyasi ve ekonomik ortam firmalara ihracat için uygun zemin hazırlamıştır. Yeni üretim tekniklerinin dünyada firmalar tarafından geliştirilmesiyle üretim maliyetlerinin ucuzlaması ve ürünler üzerindeki fiyat rekabeti git gide kızışmaktadır. İletişim olanaklarının artmasıyla birlikte teknolojinin daha kolay ulaşılabilirliği dünyada ekonomiyi küreselleştirmiştir. Bu küreselleşme neticesinde bilgiye aç olan gelişmekte olan ülkeler de teknoloji ve üretim yöntemlerine hızlı adapte olarak dünya genelinde gelişmiş ülkelere rakip olmaktadır. Bu şartlar gereği firmaların daha fazla büyümesi, uluslararası pazarlara açılmasıyla mümkün olmaktadır.


Peki, bir firma neden uluslararası pazarlara açılmalıdır?

 • Daha fazla satış imkânı doğduğu için direk olarak cirosu da büyüyecektir. Zaten yurt içinde iyi bir fiyat ve performans gösteren bir ürün dolayısıyla yurt dışında da başarılı olma ihtimali yüksektir.
 • Yurt dışı müşterilerle çalışmak iç ve dış müşterilerin memnuniyet anlayışlarını firmaya öğretir. Bu sayede daha kaliteli ürün üretiminin önü açılmış olur.
 • İç pazara olan bağımlılığı azalır. Tüm dış pazarlardan istediği bir pazarı hedefleyerek onun üzerinde yoğunlaşma ve strateji geliştirme imkanı sağlar.
 • Yönetim anlayışı gelişir. Geleneksel yöntemlerden sıyrılarak daha geleceğe yönelik atılımlar yapar.
 • Rakiplerini analiz ederek onların pazarlama stratejilerini öğrenir. Yaptıkları faaliyetlerde onların gerisinde kalmamak için çaba sarf eder.
 • Pazardaki dalgalanmalardan daha az etkilenir. Mevsimsel satış, üretim artış ve azalışlarından daha az etkilenir.
 • Daha seri üretime geçerek birim maliyetlerini düşürür. Yeri geldiğinde sürümden kazanır.
 • Ülke ve şirket ekonomisine katkı sağlar. dış ticaret dengesine katkı sağlar.
 • Müşteri çeşidi artacağı, farklı kültürlere sahip müşterilerle çalışacağı için onların yönetsel ve teknolojik olanaklarından da yararlanarak kendine çıkarımda bulunur. Gerekli iyileştirmeleri yapar.
 • Müşteri geri bildirimleri artarak ürün kalitesini arttırır.
 • Yeni gelişmeler ve teknolojiler çıktığı anda haberdar olur. Kendine bu yönde yol çizer. Böylece teknolojik know-how düzeyinde gelişme sağlanır.
 • Kapasitesini arttırarak daha fazla istihdam sağlar.

     İç pazarla çalışmanın riskleri olduğu gibi dış pazarla çalışmanın da bazı riskleri mevcuttur. Ancak bazı farklar olsa da birbiriyle benzerlik gösterir.İhracat riskleri nelerdir?
 • Ürünler ülkenin kültürüyle uygun olmayabilir. Her müşterinin algı ve istek düzeyi farklı olabilir.
 • Ürün üzerindeki rekabetin fazla oluşundan ve ürünün pazarda kabul görmeyişinden kaynaklanan yeterli satış rakamı yakalanamayabilir.
 • Ödemelerde sıkıntı yaşanabilir. Satış yapmadan önce müşteri hakkında detaylı araştırma gerekebilir.
 • Ürünler üzerinde ihracat ile ilgili ülkelerin yönetiminde kaynaklı kısıtlamalar olabilir.
 • Döviz kurundaki dalgalanmalardan kaynaklı kar veya zarar oluşabilir. Müşterilerle anlaşmalarda döviz kurunu kontrol altına almak gerekebilir.
 • Yasal anlaşmazlıklarda çözüm yolları uzayabilir veya tıkanabilir.
 • Savaş veya hükümet politikaları ürün üzerindeki rekabeti etkileyebilir. 
     Pek çok kurum ihracat yapmayı ucu görünmeyen bir yol olarak görse de işin içerisine girdiğinde bekledikleri kadar zor olmadığını görmektedir. Yani firmaların korkusu geleceklerine yön vermektedir. Bu korkuları başarıyla aşan firmaların bugün geldiği noktalar malumdur. İhracat ile ilgili ülkemizde birçok destekleyici kurum bulunmaktadır. Bunlar, ihracat sürecinin her aşamasında firmalara yardımcı olmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Biz bu yazıyla size değer kattığımıza inanıyoruz. Yorum yaparak sizde bize değer katabilirsiniz.