28 Aralık 2015 Pazartesi

Yalın Üretim Nedir?

     Ürün ve hizmet oluşturulurken israflardan temizleme, sadeleştirerek sunulan değeri mükemmelleştirme ve firma karlılığını arttırma amacını taşıyan kavram, sistem ve teknikler bütününe yalın üretim denir. Bu yöntemde israf, bilinen anlamından öte müşteri açısından bir değer oluşturmayan, müşterinin fazladan bedel ödemeyi kabul etmeyeceği her şeydir.
Yalın üretim teknikleri
  
   Yalın üretim, kavramdan-somut ürün tasarımına, siparişten-teslimata, hammaddeden-son kullanıcıya, ürünün veya hizmetin kullanım ömrü boyunca düşüncesiyle hareket edildiği zaman başarıya ulaşır.

Yalın üretimim temel amaçları alttaki gibidir. • Üretime yük getiren her türlü israfların engellenmesi,
 • Üretim metotlarının zayıf yönlerinden arındırılması, üstün yönlerinin öne çıkarılması,
 • Üretim ve hizmet hızını arttırıp, üretim akış süresini azaltarak kalite, maliyet, teslimat performansını aynı anda iyileştirilmesi,
 • Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda, malzeme veya bilgiyi kullanarak, şekillendiren ve katma değer yaratan faaliyetlere kaynak ve zaman ayrılması,
 • Ürün üstüne müşteri ihtiyaçları doğrultusunda değer ilave etmeyen ve katma değer yaratmayan faaliyetlerin ayırt edilmesi,
 • Müşterinin talebinin en az kaynakla, en kısa zamanda, en ucuza ve hatasız olarak karşılanması
 • Piyasa şartlarına uyum esnekliğinin kazanılması,
 • Nakit akışının hızlandırılması,
Yalın üretim sistemi hedeflerinin hayata geçirilmesini sağlayan etkin yöntemler ve teknikler mevcuttur.
Yalın Üretim İçin Yalın Değişimin Gerçekleştirilmesinde Kullanılabilecek Araçlar:

 • Basit yönetim kuralları
 • Yoğun eğitim ve Kaizen
 • Serbest kıyafet sistemi
 • Şirket gömlekleri
 • Ortaklara kar paylaşımı
 • İşten çıkarma ve almaların zorlaştırılması
 • Basit stratejiler
 • Kesintisiz bir organizasyon
 • Görsel kontrol
 • Çalışan memnuniyeti anketleri
 • İletişim yönetimi
 • Ödül-prim sistemleri
 • Öneri sistemi
 • Ekip çalışması
 • En iyiler, en kötüler seçimi
 • Beyaz yaka üretimin içinde
 • Değişik ücret skalası
 • Her zaman, her yerde şeffaflık ve dürüstlük
 • Şirket değerlerinin oluşturulması
Üretimde Temel İsraflar

 • Hurda ve fireler
 • Fazla üretim
 • Gereksiz işçi hareketleri
 • İşçinin makine çalışırken boş zamanı
 • Gereksiz malzeme taşıma işlemleri
 • Yarı mamul ve bitmiş ürün stokları
 • Gereksiz, ek değer yaratmayan operasyonlar
İsrafların Nedenleri
 • Yetersiz çalışma metotları
 • Uzun hazırlık ve ayar zamanları
 • Lider eksikliği
 • Uzun mesafeler
 • Yetersiz prosesler
 • Eğitim eksikliği
 • Yetersiz bakım
İsraflar
 • Fazla üretim israftır çünkü atıl stok oluşmasına neden olur.
 • Hata olduktan sonraki kalite kontrol etkinlikleri israftır çünkü ürün kontrol edildiği için değil, kaliteli olduğu için değer kazanır.
 • Beklemeler israftır çünkü kalıp değiştirme, ayar zamanları, arızalar ve diğer nedenlerden kaynaklanan beklemeler, aynı süre içinde katma değeri olan etkinliklerin yapılmasını engeller.
 • Stoklu çalışmak israftır, çünkü stok maliyeti yaratır, ürünün bekletilmesi genelde katma değer getirmez, fiyatını artırmaz. 
 • Taşımalar israftır çünkü ürünün üretim süreci içinde taşınmasının ürün değeri üzerinde hiçbir etkisi yoktur.


Üretimi aksatmamanın iki yolu vardır.

Stoklu çalışmak: Ancak bu durumda aşağıda belirtilen problemlerle karşılaşılabilir.
 • Stok maliyetleri birim maliyeti yükseltir.
 • Beklemeler(katma değer getirmeyen etkinlik) artar.
 • Aktarma işlemleri zorlaşır.
 • Ekstra iş yükleri oluşur.
 • Müşterinin istediği esnekliğe, maliyetlerden veya rekabet gücünden taviz verilmedikçe ulaşılamaz.
 • Yüksek stoklar gerçek problemleri saklar ve genelde çözümleri için gayret sarf edilmez.
 • Yönetim tüm zamanını gündelik ve acil durumlarla uğraşmakla geçirir.
 • Müşteri isteklerinin çok değişken olduğu ortamlarda, ani talep değişikliklerine hızlı bir şekilde yanıt vermek zorlaşır.

Stokları azaltmak: Bu amaçla akış değer analizi, KANBAN (transfer stoklarını azaltmak), SMED (uzun ayar ve kalıp değiştirme sürelerini düzenlemek), TPM (sık tezgâh arızalarına çözüm getirmek) vb. yönetim teknikleri uygulanır.


Yalın Üretim Modelinin Unsurları

 1. Toplam Kalite Yönetimi
 2. Yalın Organizasyon Ve Süreç İyileştirme
 3. Kaizen Saha Çalışmaları
 4. Üretim-Talep Dengeleme
 5. Yalın Üretim Sistemi Ve Teknikleri(Kalite Araçları, POKA YOKE, TPM, 5S, GÖRSEL YÖNETİM, JIT JIDOKA...)
 6. Yalın Üretim İnsan Kaynakları Sistemleri

Yalın Üretim Teknikleri

 1. JIT
 2. KANBAN
 3. JIDOKA
 4. SMED
 5. POKA YOKE
 6. 5S
 7. TPM
 8. KAIZEN

Bu tekniklerle ilgili ayrıca detaylı bilgi verilecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Biz bu yazıyla size değer kattığımıza inanıyoruz. Yorum yaparak sizde bize değer katabilirsiniz.