23 Aralık 2015 Çarşamba

Üretim Nedir? Üretim Yöntemleri Nelerdir?

üretim yöntemleri
     İhtiyaçlar doğrultusunda, hizmet ve ürün oluşturma sürecinin tümüne üretim denir. Ayrıca üretim, oluşturulmuş ürün ve hizmeti geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerini de kapsar. Üretim sonucunda, ortaya katma değerli bir ürün çıkar ve bu ürün ihtiyaçlar sonucunda meydana gelmiştir. Firmaların oluşumu üretim sektörünün faaliyetleri neticesinde ortaya çıkmıştır. Eğer firmalar ihtiyaç doğrultusunda bir ürün ortaya koymuyor ise yok olmaya mahkûmdur. Üretim işleminin sağlıklı yürüyebilmesi için uygun şartlarda standart bir yönetim sağlanmalıdır.


Üretim Yönetimi

    Üretim akışının, planlanması, yürütülmesi ve kontrol faaliyetlerinin tümünü kapsamaktadır. İşletmenin en önemli fonksiyonudur. Mal veya hizmetleri oluştururken, düşük maliyet, yüksek kaliteyle zamanında ve standartlara uygun karar alınmasını sağlar. Sağlıklı bir üretim yönetimi olmayan firmaların piyasada yer edinmesi imkânsızdır. Zaten üretilen ürünün birim maliyeti yüksek olacak ve uygun kalitede ürün ortaya koyamayacaktır.

Üretim yönetiminin amaçlarını sıralamak gerekirse;

  • Müşteri istekleri doğrultusunda istenilen fiyatta ve kalitede zamanında ürünün teslimi vb. şartları karşılaması
  • Stok miktarını üretimi aksatmayacak minimum düzeyde tutması,
  • Stok çevrim süresini minimuma indirmesi,
  • Kaynakları en verimli şekilde kullanması,
  • Ürün ve miktar değişimine uyum kabiliyeti, esnekliği

Üretim Sistemlerinin Sınıflandırılması

Üretim sistemlerini; üretim yöntemi, mamul cinsi, mamul miktarı veya üretim akışı kriterlerine göre farklı biçimlerde sınıflandırmak mümkündür.

Üretim Yöntemlerine Göre Sınıflandırma :

Birincil (primer) Üretim: Tüm madencilik faaliyetlerini kapsar. Doğada mevcut hammaddelerin işlenmek veya kullanılmak üzere çıkarılmasıdır. Kömür ve petrol üretimi gibi…

Analitik Üretim: Birincil üretimden çıkan ürünlerin işlenerek kullanıma hazır hale getirilmesidir. Örneğin petrolden benzin, mazot üretmek gibi…

Sentetik Üretim : Doğadan elde edilen temel hammaddelerin bazıları da birleştirici işlemlerle yeni mamullere dönüştürülür. Toprağın içine belirli ürünler katılarak cam oluşturulması gibi…

Fabrikasyon Üretim: Hammaddelerin işlenerek şekil verilmesi işlemidir. Örneğin sacı alıp soğuk şekillendirmeyle jant yapılması gibi…

Montaj Üretim : Çeşitli parçaların birleştirilerek farklı bir ürün ortaya konması işlemidir. Örnek olarak sürpriz yumurtadan çıkan parçaları geçme işlemiyle birleştirerek oyuncak oluşturmak gibi…

Mamul Cinslerine Göre Sınıflandırma

Üretim Miktarına veya Akışına Göre Sınıflandırma

Siparişe Göre Üretim: Bu üretim çeşidi, belli bir sürede tek çeşit ürün üretir. Bir daha aynı üretim tekrarlanmaz. Örnek olarak gemileri, köprüleri ve tünelleri verebiliriz.

Parti Üretimi: Belirli bir malzemeden belirli bir miktar üretimidir. Örnek olarak bir müşterinin 100 adet siparişinin 3 saatte üretimi gibi…

Sürekli Üretim : Hat usulü üretimdir. Üretimde devamlılık ve durmamak esastır. Yüksek miktarlar için idealdir. Örnek olarak bir araç modelinin sürekli olarak üretilmesi…

Diğer Üretim Tipleri

Araştırma Üretimi: Araştırma geliştirme faaliyetleri sonucunda üretilen ürün işlemidir.

Model ve Prototip Üretimi : Numune olarak üretilmiş üründür. Örnek üretimdir. Hassas bir çalışmanın sonucunda üretilir.

Test Modelleri Üretimi : Ürünün kullanım şartlarında performansını görmek amacıyla testlerde kullanılmak üzere üretilir.

Pilot Üretim : Bir ürünün ilk defa üretileceği zaman belirli bir adette örneğin bin adette sorunsuz sekilde üretilip üretilmeyeceğinin kontrolü için yapılan üretimdir.

Dizaynı Tamamlanmamış Mamullerin Üretimi : Tasarım ve deneme çalışmaları bitmeden acil ihtiyacı gidermek üzere üretilmiş mamül üretimidir.

Yeni Modele Geçiş Devresi Üretimi : Hali hazırda üretilen üründen yeni ürüne geçerken hatta bellirli değişiklikler yapılarak yapılan üretimdir.

Başlangıç Devresi Üretimi: Yeni ürün devreye alınırken öngörülemeyen sıkıntıların başlangıç evresinde giderilerek üretim yapılmasıdır.

Demonstrasyon ve Gösteri Mamulleri Üretimi : Sergi ve fuarlar için yapılmış üretimdir.

İhracat Mamulleri Üretimi : İhraç edilecek ülkede beklentilerine ve şartlarına uygun üretimdir. Örneğin yapılan ürün çok soğuk bir iklimde çalışacak ise soğuğa dayanıklı malzeme seçimi gibi...

Modifikasyon, Tamir ve İade Mamulleri Üretimi : Üretilen ürünün zaman içinde yetersiz kalması üzerine üretici firma tarafından modernize edilmesidir.

Geçici Üretim : Sürekli üretim dışında bir ürünün alternatif yollarla üretimidir.

Kesikli ve Sürekli Üretim Tiplerinin Özellikleri

Üretim miktarına veya akışına göre; sipariş, parti ve sürekli üretim olmak üzere üç tiptir. Sipariş ve parti üretiminde ara ara üretim yani kesikli üretim mevcuttur. Sürekli üretim de seri üretim olarak adlandırılmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Biz bu yazıyla size değer kattığımıza inanıyoruz. Yorum yaparak sizde bize değer katabilirsiniz.