30 Temmuz 2015 Perşembe

Alan Ölçü Birimleri


          Kapalı bir geometrik şeklin kenarları arasındaki yüzeyin ölçüsüne alan denir. Başka bir ifadeyle hepsi aynı çizgi üzerinde olmayan en az üç noktayı birleştirdiğimizde ortada kalan bölge alanı oluşturur. Örneğin, masamızın kenarları arasında kalan üst yüzeyinin büyüklüğünün ölçüsü masanı alanıdır.

          Alanın temel birimi metrekare (m2) dir. Daha küçük yüzeyleri ifade etmek için santimetrekare, milimetrekare gibi ast katları; büyük yüzeyler içinse dönüm, kilometrekare gibi üst katları kullanılır. Burada birimlerin sonundaki kare ifadesi ile bir kenarı metre, milimetre, kilometre vs. cinsinden bir uzunluk biriminin kendisi ile çarpılarak yüzey alan değerinin bulunması kastedilmektedir.          Alan ölçülerinin Metrekare Cinsinden Değeri alttaki gibidir.
          Her birim bir üst ve bir alt birime çevrilirken 100'er 100'er büyür ve küçülür

Kilometrekare (km2)
1 km x 1 km = 1000 m x 1000 m = 1000000 m2

Hektometrekare - Hektar (hm2)
1 hm x 1 hm = 100 m x 100 m = 10000 m2

Dönüm – Dekar =1000 m2

Dekametrekare (dam2)
1 dam x 1 dam = 10 m x 10 m = 100 m2

Metrekare (m2)
1 m x 1 m = 1m2

Desimetrekare (dm2)
1 dm x 1dm = 0,1 m x 0,1 m = 0,01 m2

Santimetrekare (cm2)

1 cm x 1 cm = 0,01 m x 0,01 m = 0,0001 m2

Milimetrekare (mm2)
1 mm x 1mm = 0,001 m x 0,001 m = 0,000001 m2

          En çok kullanılan örnek alan hesaplamaları alttaki gibidir.
üçgen alanı
a = taban kenarı
             h = tabana ait yükseklik
kare alanı


daire alanı

π sayısı = sabit sayı(yaklaşık 3,14)
r = yarıçapdikdörtgen alanı


paralel kenar alanı          Arazi ölçümlerinde şekillere göre bu hesaplamalar kullanılmaktadır bozuk yüzeylerde şekiller parçalı ve birleştirilerek kullanılır. Günümüzde arazilerde Gps ve uydu yardımıyla arazi ölçümü yapan cihazlar mevcuttur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Biz bu yazıyla size değer kattığımıza inanıyoruz. Yorum yaparak sizde bize değer katabilirsiniz.