7 Mayıs 2015 Perşembe

Tedarik Zinciri ve Yönetimi

Firmaların rekabetinde önemli bir aşama olan tedarik zinciri yönetimi yöneticiler tarafından nasıl ele alınması gerektiği konusunda problemler yaşanmaktadır. Buna bağlı olarak da iyi tedarik zinciri stratejisine ihtiyaç olunacaktır.
Günümüzde birçok işletme, piyasada rekabet üstünlüğü elde etme adına, işletmeler arası ilişkilerin önemini anlamış, gerek tedarikçileri gerekse müşterileriyle olan ilişkilerini karşılıklı işbirliği ve menfaat esasına bağlı olarak yeniden organize etmeye başlamışlardır.
Özellikle tedarikçilerle gelişen sıkı işbirliğinin, ürün kalitesinin artırılması satınalınan ürünlerin maliyetinin düşürülmesi, üretim ve dağıtım esnekliğinin geliştirilmesi, müşteri memnuniyetinin arttırılması gibi konularda son derece olumlu katkılar sağladığı görülmektedir.

Tedarik zinciri yönetimi;
Tedarikçiler, üreticiler, dağıtıcılar ve müşteriler üzerinde oluşan bir ağdaki malzeme, bilgi ve parasal akışların yönetimini içerdiğini söyleyebiliriz. Bu akışların farklı işletmeler arasında ve kendi içindeki koordinasyonu ve uyumu ise tedarik zinciri yönetiminin başarılı olmasını sağlayacaktır. Bu aşamada “Bir zincir ancak en zayıf halkası kadar güçlüdür.” anlayışı benimsenmelidir. Firmalar kendisi gelişirken tedarikçilerini de geliştirmekte onlarla birlikte büyümektedirler. Bu boyutta müşteri denetimleri büyük önem arzetmeye başlamıştır.

   Bilindiği üzere, firmalardan fiyat toplama, değerlendirme, en ucuzunu veya uygununu seçme süreçlerinden oluşan klasik satınalma süreci, stratejik amaçlara odaklanan ve tedarik zinciri yönetimini benimseyen firmalarda geçerliliğini kaybetmektedir. Rekabet avantajı sağlamak için tedarik zincirinin önemi arttıkça, tedarikçilerle ilişkilerin ve ortak çalışmanın önemi de artmaktadır. Tedarikçileri de işe dahil eden bir anlayış olan stratejik satın alma veya tedarik yöntemleri ile firmalar envanter maliyetlerini düşürmektedir. Araştırma geliştirme noktasında tasarımda beraber hareket etmekte, rakiplerine karşı tedarikçileri faydalı bir araç olarak kullanmak için finansal, ortaklaşa planlama yapılmaktadır. Karşılıklı güven ve kazan-kazan ilişkisinin baz alındığı stratejik tedarik yönetiminin işletmelere nasıl rekabet avantajı sağladığı bir çok firmada görülmektedir. Onlarla sermaye veya iş ortaklığı yaparak kendi süreçleri ile ilişkilendirme imkanı yaratmış, rakiplerle olan ilişkilerini de bu şekilde engellemiş veya kesmiştir.
tedarik zinciri

   Küresel dünya pazarında taleplerin istenen zamanda karşılanması rekabet üstünlüğü açısından büyük bir öneme sahiptir. İhracatçılarımızın uluslararası pazarda başarılı olabilmesi, tedarikçisi olduğu sektörlerle ilişkileri ve tedarik zinciri ortaklarını da dikkate alarak geniş perspektifle değerlendirmeler yapmasına bağlıdır.

   Bugün müşterinin aradığı bir ürünü kalitesinden ödün vermeden en ücra bir noktada bile bulabilmesi, işletmeler tarafından iyi ve doğru kurgulanmış bir “Tedarik Zinciri Yönetimi” ile mümkündür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Biz bu yazıyla size değer kattığımıza inanıyoruz. Yorum yaparak sizde bize değer katabilirsiniz.