8 Mayıs 2015 Cuma

Depo ve Depolama Nedir?

Uluslararası rekabetçi ortam, firmaların depolama ve lojistik işlemlerini önemli, hatta kritik hale getirmiştir. Günümüzde bir ürünü üretmek ve temin etmek kadar o ürünü saklamak ve korumakta firmalar açısından hayati önem arz etmektedir. Sonuçta ürün, hasar görmeden ve değişmeden sorunsuzca sonraki aşamaya veya müşteriye ulaştırılmalıdır. Bu aşamada depolama ve depo hizmetleri devreye girmektedir. Firmalar depoların rollerini yeniden belirlemekte ve geliştirmektedir.
Peki, nedir bu depolama?
Belirli noktalardan gelen ürünlerin teslim alınıp, belirli bir süre korunup, belirli noktalara gönderilmek üzere hazırlanmasına depolama diyebiliriz. 
      Saklama süresinin uzunluğu depolama yapılan yeri farklılaştırır. Saklama süresinin uzun olduğu yerlere depo denirken, süre kısaldıkça bu yerlere Dağıtım Merkezi denir. Eğer daha da kısaltılırsa aktarma merkezine dönüşür. Depolama kontrol etme, teslim alma, yerleştirme, sayım, toplama, kontrol ve gönderme faaliyetlerini kapsar.

Firmalar ürettikleri ve temin ettikleri ürünleri müşterilere dağıtmadan önce onları merkezi bir depoda bekletir. Malzemelerin depoda bekleme süreleri 24 saatten fazladır. Malzemeler burada kontrol,paketleme, sipariş işleme, ambalaj gibi diğer lojistik işlemlerden geçtikten sonra, talepte bulunan müşterilere dağıtılır. Kısacası malzemeler depolarda bekletilir ve müşterilere dağıtılır.

Birkaç yıl öncesine kadar depo, ürün, koli ve paketlerin konulduğu basit yer olarak düşünülürken, bu gün rekabet anlamında firmalara avantaj sağlayan bir birim olarak görülmektedir. Lojistik sisteminin en önemli unsurlarından biri olan depo geçmişin dar bakış açısını kırarak, geleceğe bakan bir birim olarak yerini almaktadır.

Bu açıdan bakıldığında;
  • Sevk zamanlarının kısaltılmasında yüksek katkı sağlar.
  • Depo, profesyonel bir bakış açısı ve sistemli çalışmayı gerektirir.
  • Depo teknolojileri, ekipman tercihleri ve kullanımı uzmanlık gerektirir.
  • Depo, sadece depo bölümü personelini değil tüm firmanın personelinin sorumluğundadır.
  • Depo, görevlisinden, forklift operatörüne, sevkiyat sorumlusundan bilgisayar operatörüne kadar nitelikli iş gücü gerektiren bir bölümdür.
  • Depo, aynı zamanda bir kâr merkezidir.
Aynı zamanda;
  • Depo, düşük maliyetle kurulacak bir yer değildir.
  • Depo, ürünlerin gelişi güzel atıldığı bir ortam değildir.
  • Depo, tek başına bir maliyet merkezi değildir.
  • Depo, ucuz işgücü ve vasıfsız çalışanların görev aldığı bir yer değildir.
Depo ayrı bir birim olarak ağırlığı arttıkça yönetim, muhasebe, finans, üretim ve insan kaynakları açısından ek sorumluluklar oluşturmaktadır. Depo, kurulacak alanın seçimi, inşası, finansal kaynaklar, gerekli nitelikte personel seçimi, işleyiş sisteminin kurulması, güvenlik sistemlerinin kurulması ve buna benzer birçok ek yükümlülük oluşturur.
Tüm bunlar gösteriyor ki, depo dendiğinde akla katma değer yaratan bir birim gelmektedir. Firmalar depolarına gereken önemi verirse, rekabette bir adım daha öne geçmesi kaçınılmazdır.

1 yorum:

Biz bu yazıyla size değer kattığımıza inanıyoruz. Yorum yaparak sizde bize değer katabilirsiniz.